Southwest China / Provinces Yunnan, Sichuan, Guizhou, Guangxi and Hunan 

Species:

Takydromus intermedius  (STEJNEGER, 1924)

 
 

China

 
 
 
 
 

Takydromus intermedius  © 2011 刘相登 (Liu Teng)