Spain / Pityusic Islands / Ibiza / Illa des Canaret. 

Population:

Podarcis pityusensis Illa des Canaret  (pityusensis)

Synonyms:

Podarcis pityusensis canaretensis  CIRER, 1980

Types:

Syntypes: private collection of the author at the time of the description.
Paratypes: ZBK 765 - ZBK 771

Terra Typica:

Illot d’es Canaret.


Relevant taxonomic literature:

  • Cirer, A.M. (1980) -  Descripció de dues subespecies noves de Podarcis pityusensis. -  Butlleti de la Institució Catalana d‘Historia Natural, 45 (Secció de Zoologia, 3): 121-126.    

  • Cirer, A.M. (1987) -  Revisión taxonómica de las subespecies del lacértido Podarcis pityusensis Boscá, 1883 -  Thesis doctoral. Universidad de Barcelona. 445 pp.    

 
 

Spain

 
 
 
 
 

Podarcis pityusensis Illa des Canaret  © 2009 Marten van den Berg